On-line výuka angličtiny


Z pohodlí domova a v čase, který Vám vyhovuje

Chci objednat výuku

Kdo jsme a co nabízíme?

Jsme jedna z mála agentur, které nabízejí skutečné on-line vzdělávání v kombinaci s osobním koučinkem. Díky této jedinečné kombinaci naši zákazníci dosahují svých cílů efektivně a přímočaře.

Naše agentura disponuje širokou databází spolehlivých a hlavně morálně bezúhoných odborníků, kteří jsou schopni poskytnout kvalifikovanou a profesionální výuku, vedení a informace.

Využijte našich profesionálních služeb a sami uvidíte, že dosahovat pracovních nebo osobních cílů a snad i snů, je snažší, než jste si mysleli.

Zpět na začátek

Stále rozšiřujeme nabídku našich služeb.

Pro ty, kdo nemají čas jsme spustili službu "ranních patnáctiminutovek". Chodit někam na 15 minut se Vám nevyplatí, ale připojit se každý den on-line a čtvrt hodiny procvičovat konverzaci bude znamenat rozhodný pokrok ve Vašem používání jazyka. Víme o čem mluvíme. Vyzkoušejte, napište, a sami uvidíte.

Každé pondělí probíhá zápis do našich individuálních on-line kurzů angličtiny, takže můžete začít prakticky kdykoli. Kontaktujte nás.

Zpět na začátek

Představujeme vám jedinečnou a velmi efektivní formu výuky. Naším hlavním zaměřením je on-line výuka jazyků a dalších předmětů vedená "živým" lektorem na dálku přes počítač. Potřebujete jen běžné připojení, sluchátka a popřípadě webovou kameru.

Můžete sedět v pohodlí vašeho domova a rozšiřovat si své vzdělání. Žádné výdaje za dojíždění. Žádný stres z cizího prostředí. Můžete být v pyžamu, popíjet svou oblíbenou kávu a přitom se učit moderní a velmi efektivní metodou.

Nemusíte mít strach o své děti. Budou v bezpečí domova - žádné nebezpečné cestování. Každá hodina se může po dohodě automaticky nahrávat a vy tak můžete mít kdykoli možnost si ověřit, co se vaše dítě učilo.

Podívejte se na náš ceník.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Hlavní výhody:

 • nižší náklady
 • úspora času
 • bezpečí domova
 • možnost nahrávání lekce do MP3
 • časová flexibilita
 • moderní výukové metody
 • dostupnost odkudkoli

Zpět na začátek

Zajišťujeme profesionální překlady obecných i odborných textů.

S námi získáte

 • spolehlivost a profesionalitu
 • příznivé ceny
 • odbornou kvalitu
 • terminologickou jednotnost
 • grafickou úpravu dle vašich požadavků
 • krátké dodací lhůty
 • hlavními jazyky jsou angličtina a čeština

Dále zajišťujeme kvalitní tlumočení.

Naše služby zahrnují

 • tlumočení na konferencích
 • tlumočení při obchodních jednáních
 • konsekutivní i simultánní tlumočení
 • dodržování etického kodexu tlumočníka
 • hlavními jazyky jsou angličtina a čeština

Podívejte se na náš ceník.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Zpět na začátek

Chcete být opravdovými pány svého života? Máte někdy pocit, že to nejste vy, kdo řídí váš život?

Využijte možnost osobního koučinku.

Oblasti osobního rozvoje

 • zdravý životní styl a kontrola váhy
 • kariérní rozvoj
 • efektivní vzdělávání
 • rétorika - umění mluvit
 • umění hospodařit s penězi - "krizové řízení"
 • time management - řízení času

Jak osobní koučing probíhá?

 • při úvodní schůzce definujeme a analyzujeme vaše cíle
 • ve spolupráci s odborníky pro vás vypracujeme konkrétní plán postupu a upozorníme na případné překážky
 • pomocí telefonického kontaktu nebo osobních schůzek vám pomáháme systematicky pracovat podle dohodnutého plánu
 • podporujeme vaši motivaci a jsme na vás přiměřeně "přísní"
 • občas vás něčím mile překvapíme a odměníme
 • v případě potřeby opět přizveme na pomoc odborníky a zrevidujeme plány a cíle
 • po celou dobu ve vás budujeme prospěšné osobní návyky

Podívejte se na náš ceník.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Zpět na začátek

On-line výuka

PředmětCena
Angličtina270,- Kč/60 min.
Němčina270,- Kč/60 min.
Čeština270,- Kč/60 min.
Matematika240,- Kč/60 min.

Prezenční výuka

PředmětCena
Angličtina310,- Kč/60 min.
Němčina310,- Kč/60 min.
Čeština310,- Kč/60 min.
Matematika290,- Kč/60 min.

Překlady

JazykCena
Z AJ do ČJ250,- Kč/normostrana
Z ČJ do AJ290,- Kč/normostrana
expres do 48 hod+ 25%
vysoká odbornost+45%

Tlumočení

JazykCena
konsekutivní2390,- Kč/4 hod.
simultánní2790,- Kč/4 hod.
expres do 48 hod+ 25%
vysoká odbornost+45%

Koučink osobního rozvoje

ObsahCena
Úvodní schůzka - 20 min.zdarma
Vypracování plánu rozvojecena dohodou
průběžná motivacev ceně plánu
extra konzultace s odborníkycena dohodou

Zpět na začátek

Chcete využít našich služeb?
Zavolejte nám ještě dnes!Dušan Otradovec

majitel
tel.: +420 605 849 960
e-mail: otradovec (at) online-vyuka.cz

DUŠAN OTRADOVEC

Puškinova 29, 616 00 Brno

IČO: 68070713
tel.: +420 541 21 58 12
mobil: +420 605 849 960
e-mail: info (at) online-vyuka.cz

Zpět na začátek

Informace ke zpracování osobních dat

Firma Dušan Otradovec, se sídlem Puškinova 29, 616 00 Brno, IČ 68070713 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla podnikatele.

Zabezpečení Vašich osobních dat

Firma Dušan Otradovec dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat firmu Dušan Otradovec o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě. Naším právem pak je zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce. S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email: otradovec.dusan@gmail.com, a na sídlo naší firmy: Dušan Otradovec, Puškinova 29, 616 00 Brno

Zpět na začátek